Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı On İkinci Kalkınma Planı Toplantısı – The Presidency of the Republic of Turkey’s Twelfth Development Plan Meeting

<<

Yat Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı; Begüm Doğulu, yat turizmini temsilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı On İkinci Kalkınma Planı Toplantısına katıldı.
Head of the Yacht Tourism Association; Begum Dogulu attended The Presidency of the Republic of Turkey’s Twelfth Development Plan Meeting representing yacht tourism.

Begüm Doğulu ve Deniz Turizm Birliği Genel Sekreteri; İzzet Uğurlu sektör dayanışması için bir araya geldi.
Begum Dogulu and Secretary of the Marine Tourism Association; İzzet Ugurlu came together for industry solidarity.

^